Disclaimer

Welkom op de website van Stichting Itom Taal. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer.

De vormgeving van en informatie op deze site zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en gecreëerd. Stichting Itom Taal accepteert geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Itom Taal dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Itom Taal dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Nadere informatie.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Inside-Design Reclame & Multimedia, die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.