ITOM is, in 1995, ontstaan vanuit idealisme. Onze oprichtster, Sytske Degenhart, auteur van het boek “Taaltrainer voor gevorderde anderstaligen“, is indertijd begonnen met taallessen op individuele basis. Dat is in de loop der tijd uitgegroeid naar een professionele organisatie met 7 vestigingen in met name het Noorden van het land, te weten:

IDEALISME
Het idealisme van de oprichters is nog steeds voelbaar en aanwijsbaar binnen de organisatie. Niet alleen heeft dat geresulteerd in het verkrijgen van het keurmerk Blik op werk. Het bepaalt ook in hoge mate de manier waarop we lesgeven.

INDIVIDUEEL
ITOM staat voor Intensieve Training Op Maat.

In de praktijk betekent dat, dat cursisten heel veel individuele aandacht krijgen. Onze lesgroepen zijn klein, soms zelfs extreem klein. Gemiddeld zitten er 4 á 5 cursisten in een groep. Maar het komt ook regelmatig voor, dat iemand in een één op één situatie onderwijs krijgt, bijvoorbeeld als één specifiek onderdeel van een examen moeilijk blijft.

We kunnen het onderwijs zo indelen, omdat we gebruik maken van hoogopgeleide, uit het onderwijs afkomstige vrijwilligers en klassenassistenten.

VOORTGANG
Tenminste twee maal per jaar, maar gewoonlijk elke paar maanden worden de cursisten getoetst. Als blijkt dat ze sneller gaan dan de mensen in hun groep, of juist meer aandacht nodig hebben, delen wij de groepen opnieuw in. Niet alleen het behaalde taalniveau, maar ook de leerstijl (snel of langzaam) en de persoonlijke situatie van de cursist zijn daarbij van belang.

PERSOONLIJK
Het persoonlijke contact dat we door het werken in zulke kleine groepen hebben, heeft het voordeel, dat we snel kunnen signaleren, dat een cursist belemmeringen ondervindt in zijn of haar leerproces. Vaak zijn we in staat deze belemmeringen weg te nemen, door cursisten te verwijzen naar de geëigende instanties, of door contact op te nemen met deze instanties, waardoor het leerproces beter gecontinueerd kan worden.

PRAKTIJK
Naast het pure onderwijs, vinden wij het ook belangrijk, dat de stof “handen en voeten” krijgt. We organiseren daarom regelmatig excursies, of doen praktijkopdrachten. Soms nodigen we ook een gastspreker uit. De onderwerps keuzes en de locaties zijn altijd nauw verbonden aan het curriculum van ofwel het examenonderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) of het examenonderdeel ONA (Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt).

FEESTEN
Uiteraard vieren we ook de klassieke Nederlandse feestdagen met de cursisten. Sinterklaas met cadeautjes, kerst met een soms door de cursisten zelf gemaakt kerstdiner, Pasen met eieren. Aan het einde van het schooljaar is er een feestelijke jaarafsluiting.

STARTEN
Op een enkele uitzondering na, kan een cursist, na het afnemen van een intake/entreetoets die het aanvangsniveau bepaalt, binnen een week bij ons beginnen. Een cursist begint bij ons altijd op zijn eigen niveau; wat je al kan en weet hoef je niet opnieuw te doen.

Cursisten krijgen, naast boeken, soms een tablet in bruikleen, indien dat tenminste nodig is (bij sommige boeken/methodes is het gebruik van een tablet noodzakelijk, en niet alle cursisten hebben het geld daarvoor).

WELKE PROGRAMMA’S?
We bieden alle programma’s aan: Alfabetisering, A1, A2, B1 en B2. Uiteraard horen ook ONA  en KNM daarbij. Daarnaast hebben we speciale programma’s voor “Taal op de Werkvloer“.

In de meeste gevallen heb je les in een kleine groep, echter privéles is ook mogelijk.

De meeste cursisten komen drie maal per week naar school, in overleg is het soms mogelijk om minder vaak lessen te volgen.