Als je nog helemaal geen Nederlands begrijpt, of als je niet, of heel moeilijk, kunt lezen of schrijven, of als je gewend bent aan een ander alfabet (Arabisch, Chinees, Tigrinya), kan je het beste beginnen met alfabetisering. Voor alfabetisering krijg je extra tijd; het gaat dus niet van de tijd die voor inburgering staat af.

We bepalen je startniveau door het afnemen van een toets van het CITO.

Nadat je deze cursus hebt afgerond, kan je doorgaan naar niveau A1 van de inburgeringscursus.