Als je niveau A1 al hebt behaald, kan je gewoonlijk meteen op dit niveau beginnen.
We nemen dan nog wel een entreetoets af, om te kijken wat je al weet en kunt, en wat je nog moeilijk vindt.
A2 is het niveau dat je moet behalen, om het Inburgeringsexamen te kunnen maken.
Tijdens deze cursus leer je om de meest voorkomende zinnen en de meest voorkomende woorden te begrijpen en gebruiken, om korte teksten te lezen en daar informatie uit te halen, om een kort gesprekje te voeren, en om bijvoorbeeld een korte brief te schrijven of een notitie te maken.
Aan het einde van deze cursus kan je het inburgeringsexamen doen voor de onderdelen “lezen”,”luisteren”, “spreken” en “schrijven”.
Als je verder wilt studeren in Nederland, of als je in je eigen land een hogere opleiding had, kan je soms/doorstromen naar niveau B1. (link naar website taaluniversum)