Alle cursisten in de A2 groepen en hoger, moeten het examen KNM doen, als onderdeel van het inburgeringsexamen. KNM staat voor “Kennis van de Nederlandse Maatschapppij”.
In de lessen KNM komen zaken als geschiedenis, staatkunde en geografie aan bod, maar ook typisch Nederlandse gebruiken en tradities, zaken als verzekeringen, omgaan met instanties, burgerschap, en dergelijke, worden uitgebreid behandeld.
Bij ITOM bieden we deze onderwerpen zoveel mogelijk aan via praktijkopdrachten of excursies.