De B1 route leidt op tot B1 niveau. Het is mogelijk om op A2 niveau examen te doen als dit niet lukt.
Om in Nederland verder te kunnen studeren aan het MBO, is het behalen van B1 niveau een vereiste. Ook voor de meeste banen is B1 niveau nodig.
Na afloop van de cursus kan je onvoorbereid aan gesprekken deelnemen, je kan je mening geven, je kan de hoofdpunten van veel tv-programma’s begrijpen, je kan een samenhangende tekst schrijven, en je kan wat moeilijker teksten en brieven begrijpen. Aan het einde van de cursus doe je examen in de onderdelen “lezen”, “schrijven”, “luisteren” en “spreken”.
Voor deze cursus moet je thuis veel doen, en je moet zelfstandig kunnen studeren.