Om in Nederland verder te kunnen studeren aan het MBO, is het behalen van dit niveau een vereiste. De meeste mensen die deze cursus doen, hebben in hun eigen land al een hogere opleiding gevolgd.
Om er zeker van aan je inburgeringsplicht voldoet, zullen we cursisten B1 altijd EERST de examens op A2 niveau laten doen. Het examen wordt dan ook wel gebruikt, om bij een werkgever aan te kunnen tonen dat je op je eigen niveau kan functioneren.
De nadruk ligt in deze cursus vooral op het uitbreiden van je woordenschat, en het correcte gebruik van grammaticale regels.
Na afloop van de cursus kan je onvoorbereid aan gesprekken deelnemen, je kan je mening geven, je kan de hoofdpunten van veel tv-programma’s begrijpen, je kan een samenhangende tekst schrijven, en je kan wat moeilijker teksten en brieven begrijpen. Aan het einde van de cursus doe je examen in de onderdelen “lezen”, “schrijven”, “luisteren” en “spreken”.
Voor deze cursus moet je thuis veel doen, en je moet zelfstandig kunnen studeren.