Als je in Nederland verder wilt studeren aan een HBO, is het behalen van dit niveau een vereiste. In de meeste gevallen zal je eerst niveau B1 moeten behalen.
Het behalen van niveau B2 wordt ook vaak gebruikt door mensen die in hun eigen land een universitaire opleiding hebben gevolgd, om na de validatie van hun diploma aan te kunnen tonen dat ze in Nederland op HBO niveau kunnen functioneren. Bij deze cursus wordt de woordenschat nog verder uitgebreid, en er wordt nog meer aandacht besteed aan het correcte gebruik van grammaticale regels.
Aan het einde van de cursus ben je in staat complexe teksten en langere redeneringen te begrijpen, ingewikkelde en mogelijk technische teksten te schrijven, en onvoorbereid aan vrijwel alle gesprekken deel te nemen, ook als er geen standaard Nederlands wordt gebruikt.
Je kunt het verschil maken tussen formeel en informeel taalgebruik, je weet wanneer je welke vormen moet gebruiken, en je maakt nog maar zeer zelden grammaticale fouten.