“Nederlands op de Werkvloer” is een training voor werkende cursisten, of voor cursisten die zich actief voorbereiden op een baan.

De training bestaat naast schriftelijk materiaal mede uit video’s, waarin voorbeelden van
communicatie in beroepssituaties worden getoond. Ook wordt gebruik gemaakt van rollenspellen waarmee vaak voorkomende situaties op de werkvloer zelf geoefend kunnen worden.

De training richt zich nadrukkelijk op werknemersvaardigheden, en minder op de beheersing van het Nederlands. Indien noodzakelijk kan de voertaal daarom een andere zijn dan het Nederlands, bijvoorbeeld Arabisch, voor tenminste delen van deze training.

Doelen van de training kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Het kunnen omgaan met de verschillen tussen directe en indirecte communicatie,

  • Het aanleren van sociaal wenselijk gedrag bij ontvangen feedback,

  • Het leren omgaan met werkinstructies,

  • Het omgaan met vaste afspraken.

Iedere training is overigens maatwerk; wij passen de training altijd aan de specifieke behoeftes van werkgevers en cursisten aan.

De training wordt meestal gegeven door oorspronkelijk uit het buitenland afkomstige docenten, die zelf hebben ervaren hebben hoe verwarrend de gewoontes op de Nederlandse werkvloer kunnen zijn. Daarnaast is de docent vaak zelf in een bepaalde branche werkzaam, of werkzaam geweest.

Doordat de docent ook een lotgenoot is, die daarnaast kan terugvallen op de eigen taal en de
gewoontes op de werkvloer in het land van herkomst, is de training gewoonlijk zeer effectief.

Voor meer informatie, of voor een oriënterend gesprek kunt u zich wenden tot:

Henk Vegter
h.j.vegter@gmail.com